Visakortens giltighetstid förlängd

På grund av förseningar i postleveransen har banken förlängt Visakortens giltighetstid till den 20 april. Det nya MasterCard-kortet har skickats ut till dig med rekommenderat brev. Kortet är aktiverat för användning. Din nya PIN-kod har skickats separat per post.

Spärrnummer

Ring Crosskeys spärrservice 08 791 49 59 dygnet runt. Om du befinner dig utomlands, ring +46 8 791 49 59. Spara gärna numret i din mobil! Spärrnumret når du även via telefonboken i Ålandsbankens Mobilbank.

StopService för Premium- och Private Banking-kunder

Du som är Premium- eller Private Banking-kund kan spärra alla dina registrerade Ålandsbanken-kort (och även andra kort som du har registrerat) dygnet runt via StopService per telefon 0770 45 75 88. Om du befinner dig utomlands, ring +46 770 45 75 88. Tänk på att tydligt meddela vad det är du vill spärra då du ringer. Kom ihåg att registrera dina kort hos StopService. Det gör du lätt via Internetkontoret.