Årsbesked för 2016

Från och med torsdagen den 19 januari finns ditt årsbesked tillgängligt på Internetkontoret. Du hittar det under Mitt engagemang/Årsbesked. Årsbeskeden kommer även att postas till alla kunder.