Ålandsbanken avbryter betalningsförmedlingen till Grekland

Till följd av den pågående ekonomiska krisen i Grekland har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avbryta alla penningtransaktioner till grekiska banker. Detta då det inte går att garantera att pengarna når rätt mottagare.

Kunder som har avgående betalningar till Grekland uppmanas kontakta aktuell betalningsmottagare.

Ålandsbanken följer utvecklingen och återtar beslutet då situationen stabiliserats.