Säkerhetsbuggen Heartbleed påverkar inte säkerheten på Internetkontoret

Den senaste veckan har media haft stora rubriker om säkerhetsbuggen Heartbleed. Det innebär i korthet att en version av programmet OpenSSL, som används huvudsakligen för kryptering av kommunikation på Internet, har en sårbarhet som ger möjlighet att övervaka information som passerar mellan en användare och en webbtjänst.

Ålandsbankens Internetkontor är inte och har inte varit påverkad av säkerhetsbuggen Heartbleed då vi inte använder oss av den version av OpenSSL som är drabbad.

Vi fortsätter att prioritera våra kunders säkerhet på Internet och håller oss uppdaterade inom området. Vi påminner dig att alltid vara uppmärksam i användningen av Internet och att Ålandsbanken aldrig skickar e-post där vi ber dig uppge dina lösenord och koder.