Bedräglig e-post

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer försök till så kallat nätfiske (phishing) i vårt namn och vi vill därför påminna dig om att aldrig svara på e-post eller öppna bilagor eller länkar som sänds till din e-post från okända avsändare.

Varken Ålandsbanken eller myndigheter tar kontakt via e-post eller telefon för att efterfråga internetkoder, kortuppgifter eller personuppgifter. Lämna alltså aldrig ut dina bankkoder via e-postlänkar.