Betalningar till och från Ryssland blockeras


Utgående från den geopolitiska utvecklingen kring Ryssland har Ålandsbanken beslutat att blockera alla inkommande och utgående betalningstransaktioner till Ryssland.

Det innebär att det inte går att göra betalningar till Ryssland vare sig via Internetkontoret eller kontoren. Likaså kommer inkommande betalningar från Ryssland att blockeras.

Beslutet baserar sig på Ålandsbankens riskbedömning.