Nytt utseende på Internetkontoret

För att förbättra tillgängligheten har vi ändrat utseendet på Internetkontoret i början av december. Skillnaden på utseendet ser du direkt på inloggningssidan. Funktionerna förbli dock oförändrade.

Som nyhet kan du även se uppgifter om dina konton som avslutats under innevarande och föregående år.

Om du inte kan få fram Mobilt bankID:s QR-kod, behöver du tömma cacheminnet i webbläsaren.

Påverkas min inloggning och säkerheten?

Nej, du loggar fortfarande in med Mobilt BankID alternativt med användar-ID, lösenord, kodtabell och sms. Säkerheten påverkas inte av det nya utseendet.