Uppdateringar till våra Digitala tjänster

I Mobilbanken kan du nu aktivera /avaktivera kontaktlösa betalningar för ditt kort. Gå in via Via Kort > Hantera kort.

Vi har förenklat betalningsflödet i Mobilbanken - nu kan du göra BG/PG-betalningar och överföringar direkt till nya mottagare.

Vissa betalningar och överföringar som du gör med hjälp av kodtabellen och som har lågt värde kräver numera inte sms-verifiering.