Gällande utlandsbetalningar - Kostnadsalternativ inom EU/EES

Från och med 1 maj 2018 är kostnadsalternativet "Avsändaren betalar kostnaden i Ålandsbanken" det enda tillåtna alternativet om mottagaren är inom EU/EES, oberoende vilken valuta betalningen utförs i.

Betalaren kan alltså inte, såsom tidigare, välja att betala även mottagarens kostnader. Mottagarens kostnader dras av från beloppet innan det bokas in till mottagarens konto. För betalningar utanför EU/EES är fortfarande samtliga kostnadsalternativ möjliga.

Ändringen i kostnadsalternativ görs med anledning av att en ny betaltjänstlag träder i kraft i Sverige den 1 maj 2018.